toggle menu

Általános Szerződési Feltételek

1. A Szolgáltató adatai
2. Általános szabályok
3. Szerződő fél
4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
5. Lemondási feltételek
6. Árak
7. Fizetés módja, garancia
8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
9. Háziállatok
10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
11. Elhelyezési garancia
12. A vendég betegsége, halála
13. A Szerződő fél jogai
14. A Szerződő fél kötelezettségei
15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
16. A Szolgáltató jogai
17. A Szolgáltató kötelezettsége
18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
19. Titoktartás
20. Vis major
21. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság


1. A Szolgáltató adatai
Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített név: Danubius Hotels Zrt.
1051 Budapest, Szent István tér 11.
Cg.: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-041669
Adószám: 10594702-2-41
EU Adószám: HU10594702


CP Regents Park Two Ltd.
Székhelye: CP House, Otterspool Way,
Watford WD25 7JP, Anglia
Cégjegyzékszám: 5307946
EU adószám: GB 848957555

Slovenske liecebne kupele Piešťany, a.s./Slovak Health Spa Piešťany, Inc.
Rövidített név: SLKP, a.s.
Székhelye: Winterova 29, 921 29 Piešťany, Szlovákia
Cégjegyzékszám: Obch. reg. KS Trnava, odd. Sa, vlozka č. 181/T
EU adószám: SK2020389668

SC Balneoclimaterica SA Sovata
Székhelye: Str, Trandafirilor nr. 99, Cod.545500, Románia
EU adószám: RO1245068
Cégjegyzékszám: J26/266/1991

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
Székhelye: Masarykova 22, 353 29 Mariánské Lázně, Csehország
Cégjegyzékszám: B 196
EU adószám: CZ45359113

 

2. Általános szabályok
2.1. Jelen „Általános Üzleti Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és azok szolgáltatásainak igénybevételét.
2.2. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Üzleti Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

 

3. Szerződő fél
3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld.  Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
4.2. A Szerződés a Vendég írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött százalékban a szolgáltatás ellenértékére, melyek az alábbiak:

Magyarországi szállodák esetében: 100%
Szlovákiai szállodák esetében: 50%
Csehországi szállodák esetében: 100%
Egyesült Királyságbeli szállodák esetében: 100%
Romániai szállodák esetében: egy nap értékének 50%-a

A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.3.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

 

5. Lemondási feltételek
5.1. Amennyiben a szálloda ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására az alábbiak szerint van lehetőség:

Magyarországi szállodák esetében: helyi idő szerint az érkezés napján délután 4 óráig
Szlovákiai szállodák esetében: érkezést megelőző 21 napig
Csehországi szállodák esetében: érkezést megelőző 48 óráig
Egyesült Királyságbeli szállodák esetében: helyi idő szerint az érkezés napján déli 12 óráig
Romániai szállodák esetében: helyi idő szerint az érkezés napján déli 12 óráig

a) Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a következők szerint áll fenn:

Magyarországi szállodák esetében: helyi idő szerint az érkezés napján délután 4 óráig
Szlovákiai szállodák esetében: helyi idő szerint az érkezés napján délután 6 óráig
Csehországi szállodák esetében: helyi idő szerint az érkezés napján délután 4 óráig
Egyesült Királyságbeli szállodák esetében: helyi idő szerint az érkezés napján délután 4 óráig
Romániai szállodák esetében: helyi idő szerint az érkezés napján délután 6 óráig

b) Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint nem érkezik meg az alábbiak szerint:

Magyarországi szállodák esetében: helyi idő szerint az érkezés napján délután 4 óráig
Szlovákiai szállodák esetében: helyi idő szerint az érkezés napján délután 6 óráig
Csehországi szállodák esetében: helyi idő szerint az érkezés napján délután 6 óráig
Egyesült Királyságbeli szállodák esetében: helyi idő szerint az érkezést követő nap hajnali 2 óráig
Romániai szállodák esetében: helyi idő szerint az érkezés napján délután 6 óráig

és nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesít. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
5.2. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

Lemondási feltételek a szlovákiai szállodák esetében:
Slovak Health Spa Piešťany, Inc kizárólag írásbeli lemondást fogad el, legkésőbb a tervezett érkezést megelőző 21 nappal. Késedelmes lemondás esetén a Slovak Health Spa Piešťany, Inc fenntartja a jogot a lefoglalt szolgáltatások értékének alábbiakban meghatározott százalékára:

Érkezést megelőző napok száma Gyógykúra tartózkodás/Szállás reggelivel
20-14 nappal érkezés előtt lefoglalt szolgáltatások 30%-a
13-4 nappal érkezés előtt lefoglalt szolgáltatások 50%-a
3 nappal érkezés előtt lefoglalt szolgáltatások 70%-a

A Junior Suite, Suite és Superior Suite szoba kategóriák lemondási feltételei egyedi megállapodás tárgyát képezik.
A lefoglalt, de a Vendég szállodában való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások (szállás, étkezés, kezelések, stb.) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.
Korábbi távozás esetén, a Slovak Health Spa Piešťany, Inc a kihasználatlan szolgáltatások értékének 70%-át számítja fel.


Lemondási feltételek a csehországi szállodák esetében:
Lemondás az érkezés előtt bármikor lehetséges. Késői visszamondás esetén a következő díjak kerülnek felszámításra:

Érkezést megelőző napok száma Gyógykúra tartózkodás/Szállás reggelivel
27-21 nappal érkezés előtt lefoglalt szolgáltatások 5%-a
20-14 nappal érkezés előtt lefoglalt szolgáltatások 10%-a
13-7 nappal érkezés előtt lefoglalt szolgáltatások 20%-a
6-1 nappal érkezés előtt lefoglalt szolgáltatások 50%-a

Előzetes visszajelzés nélkül meg nem érkezett vendégek esetében: a lefoglalt szolgáltatások 100%-a felszámításra kerül.
Korábbi távozás esetén a fennmaradó költség 100%-a felszámításra kerül.
A lefoglalt, de a Vendég szállodában való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások (szállás, étkezés, kezelések, stb.) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.

 

6. Árak
6.1. Az aktuális szobaárak a szállodai szobában, vagy a szálloda portáján kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegeken (étterem, gyógyászat, wellness) állnak rendelkezésre.
6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató feltünteti, hogy az általa megadott ár tartalmazza e a hatályos magyar jogszabályi előírásokban meghatározott mértékű adókat (ÁFA, IFA) vagy sem, illetve pontosan megjelöli az idegenforgalmi adó mértékét.
6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.danubiushotels.com/hu weboldalon kerülnek meghirdetésre.

 

7. Fizetés módja, garancia
7. Fizetés módja, garancia
7.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.
7.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására;
a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül,
b) kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére
7.3. A Szerződő fél számláját az alábbi valutákban egyenlítheti ki:

Magyarország: A számla a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra. A szolgáltatások ára Euróban a vendég érkezésének napján a Szolgáltató bankja szerinti napi árfolyamon kerülhet átszámításra.
Készpénzes fizetés lehetséges valutái: HUF, EUR, USD, GBP, további valuták átválthatóak a szálloda recepcióján. A Szolgáltató a készpénzes fizetésen kívül elfogad előzetes banki átutalást és az alábbi hitelkártyákat is: Visa, EC/MC, JCB, Diners Club.

7.4. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli.

 

8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
8.1. A Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 12:00 óráig köteles elhagyni (Check out), kivéve a DHSR, és az All inclusive szolgáltatást nyújtó szállodákat, ahol ez az időpont (Check out time) délelőtt 11:00 óra.
8.2. Ha a Vendég a szobát az érkezés napján:

Magyarországi szállodák esetében reggel 6 óra előtt
Szlovákiai szállodák esetében délután 2 óra előtt
Csehországi szállodák esetében reggel 8 óra előtt
Egyesült Királyságbeli szállodák esetében délután 2 óra előtt
Romániai szállodák esetében reggel 8 óra előtt

kívánja elfoglalni, úgy az előző éjszaka felszámításra kerül.

 

9. Háziállatok
9.1. A Szolgáltató szálláshelyeire háziállat általában bevihető, a szállodai szobában a Vendég felügyeletével tartható. A közös helyiségeket a szobák megközelítésére használhatják, egyéb helységek (étterem, uszoda stb.) azonban a háziállattal nem látogathatók. Egyes szállodák a fentiektől eltérően, egyáltalán nem fogadnak háziállatokat.
9.2. A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért.
9.3. Vakvezető kutyák megengedettek. A Slovak Health Spa Piešťany, Inc. szállodáiban 11 euro/éjszaka/kisállat kerül felszámításra.

 

10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
10.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt
b) a Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
c) a Vendég fertőző betegségben szenved.
d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

 

11. Elhelyezési garancia
11.1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, akkor köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
11.2. A Szolgáltató köteles:
a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra - vagy az akadályoztatás megszűntéig - egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli
b) térítésmentesen telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére
c) ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez
11.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

 

12. A vendég betegsége, halála
12.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
12.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

 

13. A Szerződő fél jogai
13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
13.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

 

14. A Szerződő fél kötelezettségei
14.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
14.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek (a Danubius Hotel Regents Park esetében 18 év alatti) csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.
14.3. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálloda vendéglátó egységeibe.

 

15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

 

16. A Szolgáltató jogai
Magyarországon: Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.
Cseh Köztársaságban: Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató követelései biztosítására egy tartozáselismerő nyilatkozatot írattathat alá a Vendéggel.
Egyesült Királyságban: A Vendég személyes felelősséggel tartozik a részben vagy teljes egészében kiegyenlítetlen számlákért.

 

17. A Szolgáltató kötelezettsége
A Szolgáltató köteles:
a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni
b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

 

18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
18.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
18.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
18.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
18.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
18.2. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a szállóvendég vagyontárgyainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit vagyontárgyainak átvételére jogosultnak tarthatott.
18.2.1. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.
18.3. A kártérítés mértéke:

Magyarországon: a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.
Egyesült Királyságban: A Szolgáltató abban az esetben is felelősséggel tartozik a Vendég tulajdonát ért károkért vagy annak eltűnésért, ha azt nem a Szolgáltató személyzete okozta. Ez csak a szállodában megszálló Vendégek esetében érvényes. A Szolgáltatóval szemben vagyontárgyanként 750 GBP, de maximum 1500 GBP, illetve ha az alacsonyabb, akkor a vagyontárgy értéke kerül felszámításra. A Szolgáltató gépjárművekért, és az azokban hagyott értéktárgyakért, valamint élőállatokért nem vállal felelősséget.

18.4. Egyedi esetekben a helyi törvények az irányadóak.

 

19. Titoktartás
A Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint jár el.

 

20. Vis major
Olyan ok, vagy körülmény esetén (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely fél mentesül a Szerződésből eredő kötelességének teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 

21. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
21. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a helyi törvény (Magyarországi, Szlovákiai, Csehországi, Romániai, Angliai) rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.